Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יוסי לוי

המנטור העסקי הכי גדול במזרח התיכון

האתגר

האישיות שמעבר למסך

המנטור העסקי שהפך לשם מוכר מעבר לים, הגיע לישראל וביקש לתרגם את ההצלחה גם לשוק המקומי. אתר מרשים וסדרת דפי נחיתה ממירים גורמים לו לבלוט בענף עמוס במנטורים מקומיים ולחזק את מעמדו כמנטור הגדול ביותר במזרח התיכון.

הפתרון

אתר

אפיון, עיצוב ופיתוח אתר תדמית וסדרת דפי נחיתה

Dark night

#121D2F

Brass

#D48353 → #D1AB76

"האתר ודפי הנחיתה מביאים פי 4.4 יותר לקוחות. מטורף ומדהים"

יוסי לוי, מנכ"ל